Connect with us

តារាងគូប្រកួត និង លទ្ធផល

ទាញយកតារាងការប្រកួត

វគ្គជម្រុសក្នុងពូល

ថ្ងៃសៅរ៍ ទី១៥ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 7:30 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Brazil (30)
 •  
 • Bolivia
 • ទស្សនាឡើងវិញ
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី១៦ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 2:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Venezuela (00)
 • Peru

ម៉ោង 5:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Argentina (02)
 • Colombia
ថ្ងៃចន្ទ ទី១៧ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 2:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Paraguay (22)
 • Qatar

ម៉ោង 5:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Uruguay (40)
 • Ecuador
ថ្ងៃអង្គារ ទី១៨ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 6:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Japan (04)
 • Chile
ថ្ងៃពុធ ទី១៩ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 7:30 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Brazil (00)
 •  
 • Venezuela

ម៉ោង 4:30 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Bolivia (13)
 •  
 • Peru
ថ្ងៃព្រហ ទី២០ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 7:30 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Argentina (11)
 •  
 • Paraguay
 • ទស្សនាឡើងវិញ

ម៉ោង 4:30 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Colombia (10)
 •  
 • Qatar
 • ទស្សនាឡើងវិញ
ថ្ងៃសុក្រ ទី២១ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 6:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Uruguay (22)
 •  
 • Japan
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២២ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 6:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Ecuador (12)
 • Chile
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី២៣ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 2:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Peru (05)
 •  
 • Brazil

ម៉ោង 2:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Bolivia (13)
 •  
 • Venezuela
ថ្ងៃចន្ទ ទី២៤ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 2:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Qatar (02)
 •  
 • Argentina
 • ទស្សនាឡើងវិញ

ម៉ោង 2:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Colombia (10)
 •  
 • Paraguay
 • ទស្សនាឡើងវិញ
ថ្ងៃអង្គារ ទី២៥ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 6:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Chile (01)
 •  
 • Uruguay
 • ទស្សនាឡើងវិញ

ម៉ោង 6:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Ecuador (11)
 •  
 • Japan
 • ទស្សនាឡើងវិញ

វគ្គ៨ក្រុមចុងក្រោយ

ថ្ងៃសុក្រ ទី២៨ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 7:30 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Brazil (4-3) Paraguay
 •  
 • ទស្សនាឡើងវិញ
ថ្ងៃសៅរ៍ ទី២៩ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 6:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Colombia (4-5)
 • Chile 

ម៉ោង 2:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

 • Venezuela(0-2) Argentina 
ថ្ងៃអាទិត្យ ទី៣០ ខែមិថុនា ២០១៩

ម៉ោង 2:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

Uruguay (45)Peru

វគ្គ៤ក្រុមចុងក្រោយ

ថ្ងៃពុធ ទី០៣ ខែកក្កដា ២០១៩

ម៉ោង 7:30 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

Brazil (2-0) Argentina

 

ថ្ងៃព្រហស្បតិ៍ ទី០៤ ខែកក្កដា ២០១៩

ម៉ោង 7:30 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

Chile (03)Peru

ការប្រកួតយកលេខ៣

ថ្ងៃអាទិត្យ ទី០៧ ខែកក្កដា ២០១៩

ម៉ោង 2:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

  • Argentina (21)
  • Chile 

   

ការប្រកួតផ្ដាច់ព្រ័ត្រ

ថ្ងៃចន្ទ ទី០៨ ខែកក្កដា ២០១៩

ម៉ោង 3:00 AM ម៉ោងនៅកម្ពុជា

 • ប៉ុស្តិ៍ផ្សាយ :

លទ្ធផលបញ្ចប់ការប្រកួត

Brazil(3-1) Peru